Online inschrijfformulier

Ondergetekende wenst deel te nemen aan de Batenburgse Dag 2019, uw inschrijving is definitief als u een bevestiging met nota heeft ontvangen.

Uw naam*

Adres* huisnummer:

Postcode*

Woonplaats*

Telefoon*

Uw email*

Kra(a)m(en) (let wel, onze kramen zijn 1 mtr diep)
grondplaats(en)

Te verhandelen artikelen of artikel groepen:

1
2

Stille kraamStandwerker


Kamer van koophandel te:
Inschrijving handelsregister te:
Polisnr. W.A. verzekering:
Verzekeringsmaatschappij:

Voor eventueel water, elektra, en andere voorzieningen dit vermelden bij opmerkingen.

Verkoopinrichting:
Huurkraam met zeil opm. Wij leveren geen extra latten;Eigen kraam front;Verkoop wagen;Grondplaats;
Eigen kraam afmeting: Front br. m diep: m
Verkoop wagen afmeting: Front br. m diep m
Grondplaats afmeting: Breed m diep m

Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen waarbij een auto achter de kraam kan, daarom kunnen wij niet aan alle verzoeken voldoen. U krijgt bericht als uw auto wel bij/achter de kraam geplaatst kan worden.

VOORWAARDEN TOT DEELNAME AAN DE BATENBURGSE DAG.

1. De deelnemers kunnen gebruik maken, van de door de organisatie beschikbaar gestelde kramen met zeil (wij leveren geen extra latten) voor deze dag. Op verzoek kan aan de deelnemers een grondplaats worden toegewezen, of kan men gebruik maken van een eigen verkoopwagen.

2. a De kosten voor de kra(a)m(en) bedragen € 45,00 per kraam incl. zeil.
b Voor de verkoop van producten die ter plaatse geconsumeerd kunnen worden, bedragen de kosten € 115,00.
c Voor een grondplaats bedragen de kosten: € 10,00 per meter.
Bij twijfel worden de kosten door de organisatie bepaald.
Opm.: Zonder schriftelijke toestemming, van het organisatiecomité Batenburgse Dag, is het niet toegestaan om welke soort van drank dan ook te verkopen. Indien van toepassing; zie opmerking bij inschrijfformulier voor het verkopen van drank.

3. De organisatie behoudt zich het recht voor om overdreven concurrentie te voorkomen of inschrijvingen te weigeren. Inschrijvingen die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht.
Als de brandweer bij controle zondag 28 juli 2019 vaststelt dat uw installatie niet in orde is of twijfelt, zijn wij genoodzaakt u geen toestemming te geven voor de verkoop van uw handelswaar. Alle kosten zijn voor uw rekening.

4. Het inschrijfformulier dient voor 1 juli 2019 in ons bezit te zijn, na deze datum alleen nog in overleg met de marktmeester. Het formulier dient u te zenden aan: Stichting Batenburgse Dag, p/a Grootestraat 33, 6634 AC BATENBURG.

5. De kosten dienen voor 15 mei 2019 voldaan te zijn door overmaking op IBAN (bankrekeningnummer) NL32RABO0121510506 t.n.v. Stichting Batenburgse Dag te Batenburg. Vermeld bij de betaling uw administratienummer (zie inschrijf- of bevestigingsformulier).
Uw verzoek tot deelname wordt, na ontvangst van de betaling, in behandeling genomen.
Indien de kosten niet tijdig zijn voldaan, wordt er geen plaats voor u gereserveerd.
Als u op 31 juli betaalt brengen wij administratiekosten in rekening. Men is verplicht te betalen voor aanvang van de markt, zorg altijd voor bewijs van betaling: een kraam/grondplaats
€ 9,- extra en voor FOOD € 34,- extra.
Mocht u onverhoopt niet kunnen, geef dit dan even aan het organisatiecomité door. Als u zich voor 21 juli afmeldt krijgt u 75 % van uw geld terug. Als u te kennen geeft in 2019 te willen komen blijft het geld in ons bezit en hoeft u in 2019 niet te betalen.

6. Na 09:30 uur worden er, op 28 juli, geen auto's meer toegelaten op het terrein. U kunt dan alleen uw kraam nog te voet bereiken. De organisatie kan in bepaalde gevallen een uitzondering maken, hierover is geen discussie mogelijk.

7. Door inzending van dit online inschrijfformulier geeft u te kennen dat u op de hoogte bent, van de door ons gestelde voorwaarden.

8. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot Ellen Witsiers, Grootestraat 33, 6634 AC BATENBURG telefoonnummer 0487-541863 of e-mail: Standhouders@Batenburgsedag.nl

Opmerkingen

Anti-spam maatregel
Gelieve de tekst/cijfer-combinatie in het veld in te geven.
captcha

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.